home

Strategie

Contentmarketing begint met een heldere visie en een duidelijke strategie.
Want: ‘Without strategy content is just stuff and the world has enough stuff’.

Daarom vragen we je eerst het hemd van het lijf. “Wat is je ‘Job to be done’?” Waar doe je het voor, wat is je doelstelling waarvoor je een contentmarketingstrategie wilt inzetten? Wil je een grotere naamsbekendheid? Heb je een imago-probleem? Wil je een nieuw product in de markt zetten? Top-of-mind-bekendheid? Of laat de inhoudelijke bekendheid te wensen over?

Vervolgens gaan we aan de slag met het 6-stappenplan Mediadenken om te komen tot jouw contentmarketingstrategie:

Stap 1: Strategie
Stap 2: Contentformule
Stap 3: Contentformats
Stap 4: Contentplanning
Stap 5: De redactie
Stap 6: Meten en analyseren

In stap 1 worden de contentmarketingdoelen vastgelegd. In termen van het vinden, binden en activeren van je publiek. In de contentformule komt de beschrijving van je publiek aan bod, net als het creëren van een ‘plot summary’ voor je organisatie. Vervolgens gaan we aan de slag met contentformats die passen bij de doelstellingen, wat zich resulteert in een goede contentplanning. De redactie – dat kunnen zowel medewerkers uit de organisatie zijn als redacteuren van mycupofc – gaat hiermee aan de slag. Bij stap 6 wordt alle gecreëerde en gepubliceerde content gemeten en geanalyseerd, en die resultaten vervolgens getoetst aan de strategie.