home
Live your story

Strategie

Een merk van betekenis bouw je niet met reclame en marketing alleen. De top van de betekenispiramide is weggelegd voor merken die één zijn in denken, zeggen en doen.

Denken: over identiteit en belofte
Zeggen: wat mensen mogen verwachten
Doen: wat je belooft

Denken

Aan de basis van een merk van betekenis staat een realistische kijk op de eigen identiteit. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar ben je goed in en wat wil je bereiken? Pas als je in detail weet wie je bent en wat je kunt, weet je ook wat je voor anderen kunt betekenen. Met behulp van een betekenisstructuuranalyse maken we duidelijk welke belofte daaruit voortkomt; we maken inzichtelijk hoe de instrumentele eigenschappen (attributen) van een merk zich verhouden tot de waarden en betekenissen die het merk claimt.

De keuzes die we maken in dit denkproces zijn van grote invloed op het merkontwikkelingstraject. Dat is de reden dat mycupofc uitsluitend in co-creatie met opdrachtgevers werkt. Door samen essentiële keuzes te maken komen we tot betere beslissingen.

Zeggen

Een merk van betekenis spreekt met één mond, is herkenbaar door een eigen, karakteristieke stijl. Is onderscheidend met verhalen die verrassen, en relevant met telkens weer dezelfde boodschap. Een merk van betekenis roept verwachtingen op, door overtuigd te zijn van eigen kunnen.

Samen met de opdrachtgever bewaakt mycupofc de tone-of-voice in alle contactmomenten; online, in de winkel, outdoor, in de media. Die toon varieert, speelt in op de omgeving, maar is altijd herkenbaar en karakteristiek voor het merk.

Doen

Verwachtingen sturen het menselijk gedrag. Een merk dat veel belooft weet dat (impliciete) beloften moeten worden ingelost. Niet alleen in communicatie, maar vooral ook in prestatie, in gedrag. Als je dag na dag de verwachtingen weet waar te maken, geef je als merk echt betekenis aan je bestaan.

Samen met de opdrachtgever stelt mycupofc KPI’s op met betrekking tot gedrag. Een kritische evaluatie van de scores en het delen – en handelen op basis – van de daaruit verkregen inzichten zorgt ervoor dat het merk tot steeds betere prestaties kan worden gebracht.